• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • VV Groeneweg Coronaregels - Update!

 • PROTOCOL COVID-19 MAATREGELEN  VV Groeneweg

   (UPDATE PER 25-9-2021)

   Per 25 september vervalt de anderhalve meter afstandsregel. Publiek is welkom bij trainingen en wedstrijden.

  De nieuwste maatregelen gelden vanaf zaterdag 25 september.


  Wedstrijden en Trainingen:

  Bij amateursport vervalt per 25 september de 1,5 meter regel. Vanaf die dag is alle publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Er is ook geen regel meer voor een maximaal aantal bezoekers buiten.


  Kleedkamers:

  Sinds juni zijn kleedkamers weer geopend voor het omkleden of douchen maar ook voor wedstrijdbesprekingen.


  Clubhuis en Terras:

  Afhaallocaties

  Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een corona-toegangsbewijs. Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Vanaf 25 september zal er een afzetting worden aangebracht in de kantine waarbij het voorste deel kan worden gebruikt als afhaallocatie en voor toiletbezoek.

  Achterste deel kantine met Coronatoegangsbewijs

  In het achterste kantinedeel kan wel gezeten worden, maar daar is alleen toegang met een Coronatoegangsbewijs. Steekproefsgewijs zal controle plaats vinden.


  Gebouwen en ruimten:

  Wedstrijdsecretariaat/Commissiekamer

  Het Wedstrijdsecretariaat (jeugdcommissiekamer) blijft primair voor de scheidsrechters, begeleiders, wedstrijdsecretarissen en directe medewerkers.

   

   


  In geval van een positieve test Covid-19:

  Wanneer je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid-19, meld je dit bij je coördinator/trainer/begeleider en blijf je conform de richtlijnen thuis, laat je je testen en volg je de aanwijzingen van de GGD.

  Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente, KNVB, GGD en Veiligheidsregio.

   

  Toezicht en Handhaving:

  Vrijwilligers van VV Groeneweg – scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden, barmedewerkers, bestuursleden – zullen allemaal hun best doen om alles in goede banen te leiden. Luister daarom goed naar de aanwijzingen als die worden gegeven, op het moment dat het misschien even niet goed gaat. We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.

              Gebruik allemaal uw gezonde verstand