• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Veilig sporten bij vv Groeneweg

  Inleiding

  VV Groeneweg wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Dit preventie- en integriteitsbeleid heeft tot doel om richtlijnen en gedragsnormen vast te leggen die ervoor zorgen dat iedereen binnen de vereniging zich veilig en gerespecteerd voelt. Het beleid is van toepassing op alle leden, vrijwilligers, trainers, coaches en andere betrokkenen bij VV Groeneweg.

  Het beleid zal regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de behoeften van de vereniging.

  We hebben het volgende geregeld m.b.t. veilig sporten binnen VV Groeneweg:

  Gedragsregels

  Gedragsregels dragen bij aan een sociaal veilige sportomgeving. In de gedragsregels staat beschreven welk gedrag wel en niet gewenst is.
  Alle leden, bezoekers en vrijwilligers dienen zich te houden aan deze gedragsregels, zoals ook staat vastgelegd in de gedragscode van de vereniging.

  Zie document algemene gedragsregels VV Groeneweg.

   

  Vertrouwenscontactpersoon

  De Vertrouwenscontactpersoon is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Onze vertrouwenscontactpersoon is Saskia Spierings. Voor deze functie heeft zij een cursus gevolgd bij het centrum voor veilige sport. Je kunt bij haar terecht als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, wanneer je iets in vertrouwen wilt bespreken of als je betrokken bent (geweest) of te maken hebt gehad met ongewenst gedrag of als dit nog steeds speelt.

  Onze vertrouwenspersoon is de veilige plek voor leden, vrijwilligers én ouders omdat ze een luisterend oor biedt, je in vertrouwen iets kunt bespreken en omdat ze helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

   

  Aannamebeleid vrijwilligers

  Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  ✓ De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedragsregels van VV Groeneweg. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
  ✓ Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
  ✓ Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
  ✓ Begeleiders en trainers van VV Groeneweg zijn of worden lid van de KNVB.

  Zie voor verdere toelichting het document van aannamebeleid en gedragsregels KNVB.

   

  Sancties

  VV Groeneweg hecht veel waarde aan een sociaal veilige sportomgeving voor alle leden, vrijwilligers en bezoekers. Om dit te waarborgen wordt geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag of integriteitsschendingen getolereerd.

  Bij (vermoedens van) een overtreding van de gedragscode of het preventie- en integriteitsbeleid zal de vereniging met alle betrokken partijen in gesprek gaan. Indien daar aanleiding toe is zal de vereniging gepaste maatregelen nemen, variërend van een waarschuwing tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

  Ernstige overtredingen kunnen leiden tot juridische stappen.

   

  Bewustwording en scholing

  Binnen de vereniging brengen we actief de gedragsregels en het belang van een veilige en integere sportomgeving onder de aandacht. Dit doen we zowel bij leden, bezoekers en vrijwilligers.

  Op de volgende manieren besteden we hier aandacht aan:

  • Informatie op de website en in de nieuwsbrief
  • Aanwezigheid vertrouwenscontactpersoon bij diverse bijeenkomsten en overleggen zodat dit punt onder de aandacht blijft