• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Sportiviteit & Respect

  Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland plezier aan beleven. Sportiviteit & Respect gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over geschreven en ongeschreven regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden binnen onze vereniging. Maar met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en onbezorgde manier van voetbal kan genieten. Dat is waar vv Groenweg zich hard voor maakt.

  Sportiviteit & Respect bij de jeugd van vv Groeneweg

  Iedereen moet zich veilig kunnen voelen binnen Groeneweg en met plezier kunnen voetballen. Als dat niet meer lukt, omdat er sprake is van ongewenst gedrag, intimidatie of discriminatie kan de jeugdcommissie Sportiviteit & Respect benaderd worden.

  Het doel van de commissie is het jeugdbestuur te adviseren over situaties waarbij leden van Groeneweg zich, individueel of als groep, hebben ‘misdragen’. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNVB en/of van onze eigen club.

  Maar de commissie kan ook ‘als luisterend oor’ dienen of bemiddelen in een conflict binnen de vereniging. Allemaal met het uitgangspunt; Sportiviteit & Respect!

  De jeugdcommissie Sportiviteit & Respect

  De commissie bestaat uit 3 leden; Sunita Autar en 2 vacatures. De commissie staat onder directe verantwoording van het jeugdbestuur. De jeugdcommissie Sportiviteit & Respect is te bereiken via; respect@vvgroeneweg.nl

  Wanneer meld ik een incident?

  In eerste instantie gaat de commissie ervan uit dat de trainers, aanvoerders en coördinatoren zelf voor een adequate oplossing zorgen bij een incident. Maar als u een voorval constateert of zelf betrokken raakt en u vindt dat de commissie geïnformeerd dient te worden, maakt u dan gebruik van het meldingsformulier op onze website. Iedereen kan een melding maken van ongewenst gedrag.

  Hoe meld ik een incident?

  Melding van een incident kan via het meldingsformulier op de website van Groeneweg, klik hier voor het formulier. Direct mailen kan ook; respect@vvgroeneweg.nl maar zorg ervoor dat uw naam en telefoonnummer in het bericht zijn vermeld.

  Wat gebeurt er met de melding?

  Alle meldingen zullen zorgvuldig en discreet worden behandeld door de commissie Sportiviteit & Respect. Na een melding volgt er een gesprek met de betrokkenen op basis van het hoor/wederhoor principe. Wij proberen om de gesprekken zo snel mogelijk na het incident te laten plaatsvinden, bij voorkeur binnen 1 week na de melding. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan het jeugdbestuur over passende maatregelen.

  Welke maatregelen kan het jeugdbestuur nemen?

  De commissie Sportiviteit & Respect adviseert het jeugdbestuur over de te nemen maatregelen. De sancties kunnen variëren van klussen van dienstverlenende aard tot en met schorsingen voor (on)bepaalde tijd. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd, naast een eventuele boete van de KNVB. Bij het bepalen van sancties maakt de commissie gebruik van het statuut Respect & Plezier 2017/2018.

  Voorlichting

  Naast het adviseren & bemiddelen zal de commissie ook voorlichting geven aan trainers, coördinatoren en coaches om adequaat te kunnen reageren bij incidenten. Juist deze vrijwilligers zijn belangrijk in het voorbeeldgedrag. De voorlichting vindt plaats via informatieavonden, de internetsite en ledenvergaderingen.

  Contact

  De jeugdcommissie Sportiviteit & Respect is te bereiken via; respect@vvgroeneweg.nl