• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Privacyverklaring

  VV Groeneweg, gevestigd aan Sportpark Van 't Verlaat Knibbelweg 16 2761 JE Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  https://www.vvgroeneweg.nl
  Sportpark Van 't Verlaat
  Knibbelweg 16
  2761 JE Zevenhuizen
  0180 - 63 16 83

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  VV Groeneweg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Geboorteplaats
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  VV Groeneweg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  - legitimatiebewijsnummer

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  VV Groeneweg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van jouw lidmaatschap
  - Verzenden van onze nieuwsbrief
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  Geautomatiseerde besluitvorming
  VV Groeneweg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VV Groeneweg) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  VV Groeneweg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  GegevensBewaartermijnReden
  Persoonsgegevens Tot uitschrijving Lidmaatschap
  E-mailadres Tot uitschrijving voor de nieuwsbrief Nieuwsbrief (alleen als voor de nieuwsbrief is aangemeld)

   

  Delen van persoonsgegevens met derden
  VV Groeneweg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VV Groeneweg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VV Groeneweg jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  OrganisatieDoelWelke gegevens
  KNVB / Sportlink Verwerken de gegevens voor je lidmaatschap bij de KNVB Persoonlijke gegevens
  ClubCollect Verwerken de gegevens voor de betaling van de contributie Persoonlijke gegevens

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  VV Groeneweg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VV Groeneweg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vvgroeneweg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VV Groeneweg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  VV Groeneweg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vvgroeneweg.nl