• Clips Fotografie

    Clips Fotografie

    Clips Fotografie

    Clips Fotografie

    Clips Fotografie

    Clips Fotografie

  • 𝗧đ—ļđ—ē𝗲 đ—ŗđ—ŧđ—ŋ 𝗮 𝗖đ—ĩđ—ŋđ—ļ𝘀𝘁đ—ē𝗮𝘀 đ—Ŋ𝗮đ—ŋ𝘁𝘆! 🤩🎄

    Het kerstfeest was vorig jaar een ontzettend groot succes, duss.......... gaan we er dit jaar wÊÊr een feest van maken!

    Zet in de agenda: zaterdag đŸĩ 𝗱𝗲𝗰𝗲đ—ēđ—¯đ—˛đ—ŋ 𝘃𝗮đ—ģ𝗮đ—ŗ 𝟭đŸŗ:đŸŦđŸŦ 𝘂𝘂đ—ŋ đŸĨŗ

    Met vanaf 19:00 uur live muziek van Henk Robbemond! 

    & voor de kids marshmallows roosteren, springkussen en oliebollen.

    Jullie komen toch ook?!