• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Kandidaat penningmeester/bestuurslid VV Groeneweg

  Nadat Kees Wolswijk - die 13 jaar lang de functie van bestuurslid en penningmeester heeft bekleed -
  had aangekondigd te willen terugtreden in deze functie, zijn we als bestuur op zoek gegaan naar een
  nieuwe penningmeester/bestuurslid.
  We zijn verheugd te kunnen melden dat we een kandidaat hebben gevonden binnen de gelederen
  van VV Groeneweg en wel in de persoon van Arthur Schollaart.
  Arthur is al vele jaren als vrijwilliger actief binnen onze club en is met name als scheidsrechter bijna
  elke zaterdag op de velden te vinden. Arthur heeft te kennen gegeven als kandidaat voor de functie
  van penningmeester/bestuurslid beschikbaar te zijn.

  In de eerstvolgende (buitengewone) ledenvergadering zal de kandidaatstelling van Arthur ter
  stemming worden voorgelegd. Als bestuur van VV Groeneweg ondersteunen wij de kandidaatstelling
  van Arthur van harte en geven uiteraard een positief stemadvies.