• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Kaboutervoetbal

  Kaboutervoetbal is bestemd voor kinderen van 4 en 5 jaar. Zij zijn nog niet speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te voetballen, maar kunnen bij onze vereniging terecht om leuke en gerichte trainingen te volgen welke passen bij hun leeftijdscategorie. De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden bijgebracht. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar, zoals dat in een teamsport hoort. Respect voor elkaar en de tegenstander. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: Plezier hebben in het spelletje!

  Doelstellingen van het Kaboutervoetbal

  1. Lichamelijke doelstelling:

  Het eerste doel is dat we de kinderen verschillende oefenvormen aanbieden waardoor ze bewust de beginselen van het bewegen beter aanleren en ontwikkelen (lopen, rennen, sprinten etc. )

  2. Sociale doelstelling:

  Het tweede doel is dat het samenspelen wordt ontwikkeld door gerichte oefeningen en partijspelen te doen.

  3. Sociaal/emotionele doelstelling:

  Het derde doel is om de kinderen op hun niveau aan te leren van respect naar anderen. Je doet het samen, samen spelen en samen sporten. We horen bij elkaar. Respect aanleren naar medespelers, trainers en leiders.

  4. Beleidstechnische doelstelling:

  Het vierde doel is dat we door middel van het kaboutervoetbal een goede doorstroming krijgen van de kabouters naar de F-pupillen. Voor de vereniging is dit een ideale start om de jeugdopleiding binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder uit de bouwen. De kabouters hebben dan een bepaalde basis gevormd met als gevolg dat de spelertjes al op een hoger niveau de F-pupillen binnen stappen. Hij/zij is namelijk al bekend met het wel en wee binnen de vereniging.

  Inschrijven en contributie

  Inschrijven kan vanaf 4 jaar. 

  U kunt op zaterdagochtend inschrijven wanneer u op de vereniging komt voor de eerste kaboutertraining.

  U koopt dan een strippenkaart voor 10 euro. Daarvoor kunt uw zoon of dochter 10 keer meedoen met de training.

  De trainingen van de kabouters zijn gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een manier die binnen de belevingswereld ligt van die van de kinderen. De trainingen zijn op zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur.