• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Extra informatie

  Procedure bij nieuwe leden
  De officiële gang van zaken wanneer een nieuw lid opgeeft is als volgt: 
  * Nieuwe speler meldt zich aan
  * Groeneweg geeft nieuw lid door aan de KNVB
  * De KNVB verstrekt een spelersnummer
  * De speler mag aan de competitie deelnemen
  * Speler mag direct aan trainingen deelnemen
  Deze procedure duurt ongeveer drie a vier weken.
  Dit is de tijd die wij nodig hebben om te overleggen in welk team een speler komt en om de leiders in te lichten.

  Kleding
  De wedstrijdkleding wordt verstrekt door de vereniging. Kleding voor de training zorgt de speler zelf voor. Voorts zijn scheenbeschermers verplicht.

  Voetbalschoenen
  Over het algemeen wordt geadviseerd om schoenen met 13 vaste noppen aan te schaffen. In een goede sportwinkel kunt u zich hier omtrent laten informeren.

  Indeling
  Na korte tijd zal uw kind in een bepaald elftal of zevental worden ingedeeld. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de vaardigheid. De indeling van de teams geschiedt door de jeugdcommissie op voordracht van de trainers/coördinatoren en de leiders.
  Voor de leeftijd indeling wordt gekeken naar het geboortejaar.

  Het team waarin uw zoon / dochter speelt, de trainingstijden en begeleiding worden medegedeeld via de website. Zodra er een wijziging plaats vindt zal dit op de website worden medegedeeld.

  Trainingstijden Jeugd
  Klik hier voor een overzicht van de trainingstijden van de jeugd.

  Programma
  Bij zowel u als uw kind zou de vraag kunnen rijzen waar en wanneer wordt er gevoetbald? De te spelen wedstrijden worden vermeld op de website (programma). Bij verhindering wordt u verzocht uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd af te melden bij de leider.

  Afgelastingen
  Bij slecht weer (meerdere dagen) kan het zijn dat de wedstrijden worden afgelast. Let wel, er zijn twee soorten afgelastingen. Ten eerste door de KNVB, district West 2. Dit betekent dat er in de het destrict West 2 niet wordt gevoetbald. Ten tweede de afgelastingen door een vereniging. Dit betekent dat de consul van de vereniging het veld niet bespeelbaar vindt. Bij afgelastingen bij V.V. Groeneweg kan het zijn dat alle uitwedstrijden wel doorgang vinden. Houd hier rekening mee.

  Voor informatie kunt u bij afkeuringen op deze site kijken of raadpleeg teletekst, pagina 603.

  Jeugdcommissie
  U kunt te allen tijde informatie inwinnen, vragen stellen en opmerkingen plaatsen bij de jeugdcommissie. Het e-mail adres is jeugd@vvgroeneweg.nl. Verder is er over het algemeen op maandagavond een jeugdcommissielid aanwezig op de vereniging.

  Uitwedstrijden
  U zult begrijpen dat uw kind niet altijd thuis voetbalt. Ook moeten zij naar andere verenigingen, hoofdzakelijk in de directe omgeving van Zevenhuizen. Om naar die verenigingen te komen zal, door de leider, een enkele maal beroep op u worden gedaan. U hoeft hiervoor echter geen extra verzekering af te sluiten omdat u inmiddels door de KNVB /Club bent verzekerd.

  Fietsen
  Als uw kind met de fiets naar de vereniging komt dient hij /zij de fiets te plaatsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken naast de kantine aan de zijde van de parkeerplaats.

  Bardienst en andere Vrijwilligerstaken
  VV Groeneweg maakt gebruikt van de Voetbal.nl app voor het inplannen van de bardienst en andere vrijwilligerstaken. Ieder lid boven de 16 en de ouder/verzorger van een lid tot 16 jaar wordt geacht minimaal 6 punten per seizoen te behalen. Met een bar- of bestuurskamer dienst behaal je 3 punten en met het fluiten van een wedstrijd 2 punten.

  Contributie
  Voor elk nieuw jeugdlid is de eerste maand gratis. Vervolgens zal de contributie worden geïnd. Afhankelijk van het moment van inschrijving van het lid ontvangt u in september of januari de factuur. Meer informatie.

  Hygiëne
  Voetbaltas: Hiervoor zijn diverse soorten en maten op de markt. Voorzie de tas van naam en adres van uw kind. Aangeraden wordt om uw kind 2 plastic tassen mee te geven. Een voor de natte kleding en een voor de natte voetbalschoenen.
  Na iedere wedstrijd en na trainingen adviseren wij vanwege: hygiëne - contactsport - rubber korrels, dat er door elke speler wordt gedoucht. Zorg voor schone kleding die uw kind na de wedstrijd of training aan kan trekken. Zeker als uw kind meerijdt met een andere ouder naar een uitwedstrijd. Dan kan uw kind in droge kleding naar huis. Vooral in de wintermaanden is het niet raadzaam om met bezwete voetbalkleren naar huis te gaan.

  Opzeggen lidmaatschap
  Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen moet echter voor 31 mei! Deze opzegging moet gericht worden aan:
  - Senioren: de secretaris van de vereniging (bestuur):
  Hans Roos aan de Lange Zijde 23 te Zevenhuizen.
  - Jeugd:
  • de secretaris van de vereniging (bestuur): Hans Roos aan de Lange Zijde 23 te Zevenhuizen.
  • de jeugdcommissie
  Contactgegevens

  Overschrijven naar andere vereniging
  Overschrijven naar een andere vereniging moet voor 15 juni. Meer informatie