• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Het DNA van Groeneweg

  Waar staat vv Groeneweg voor?

   

  Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij drie pijlers opgesteld en ingevuld:

   

  Visie

  Missie

  Doelstellingen             

   

  Waar een visie vooral kijkt naar buiten en naar de toekomst, richt een missie zich vooral naar binnen, op de vereniging. Met een missie vertellen wij wat onze vereniging kan bijdragen aan het waarmaken van onze visie.

  De missie vormt als het ware het beleid. Beleid bevat drie elementen: het stellen van doelen, het inzetten van middelen en het kiezen van een tijdpad.

   

  Onze visie bevat het hebben en behouden van het beeld dat wij een dorpsclub zijn, ondanks de groei die wij de laatste jaren hebben doorgemaakt. Ons selectie bestaat zoveel als mogelijk uit zelf opgeleide spelers. De selectie spelers worden niet gehaald van andere verenigingen, en zij worden niet betaald.

  Wij willen een ‘inclusieve’ vereniging zijn met ruimte voor iedereen, waarbij plezier, prestatie en ‘samen optrekken’ heel belangrijk is.

  Een vereniging waarin iedereen meedoet, binnen en buiten het veld: van iedereen, voor iedereen en door iedereen.

  Wij streven naar het verbeteren van de doorstroom van de jeugd naar de selectie, maar ook het behouden van leden die niet doorstromen naar de selectie.

   

  De missie bevat een aantal doelstellingen:

  Werven van trainers met voetbalervaring, die minimaal een JVCT-diploma willen behalen.

  Het opbouwen van een goede structuur/organisatie, waarin commissies worden gevormd.

  Het benoemen en bemensen van deze commissies.

   

  Daarbij stellen wij een aantal kernwaarden. Waarden zijn zaken die wij van belang vinden en die wij nastreven.

  Centraal staan de volgende waarden:

  Respect
  Sportiviteit
  Veiligheid
  Verbondenheid met elkaar
  Bereidheid (bijvoorbeeld van nieuwe leden) om zich aan te passen binnen het DNA van Groeneweg
  Gelijkwaardigheid
  Duidelijkheid: goede communicatie, waar moet je zijn voor welke vraag, en daarbij
  Eerlijkheid

   

  Daarnaast stellen wij regels ofwel normen. De normen zijn vooral bedoeld om onze kernwaarden in praktijk te brengen of te bereiken.

  Hieronder volgt een aantal algemene regels en uitgangspunten:

  • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
  • Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
  • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler
  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
  • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen
  • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen